Vi byter just nu till ett nytt supportsystem i kundzonen. Det här ska inte innebära några störningar i supporten till dig som kund.

Du kan fortfarande maila in dina ärenden till support@vildmarksdata.se eller skapa dom i kundzonen som vanligt. 

Vill du se dina gamla ärenden som du har haft med oss så logga in på helpdesk.vildmarksdata.se

Thursday, August 20, 2015

«Tillbaka