Grundstruktur vkube paket

Under sommaren 2019 har vi börjat att lägga upp webbplatser i ett nytt system som vi kallar för vkube, körs i Linux-miljö

Grundstrukturen bygger på att man i sitt paket har en eller flera slotar där man bygger sin webbplats. Varje slot har ett namn på fyra bokstäver (tex cega) och följs sen av klustrets namn vilket vanligtvis är se.vkube.cloud, dvs https://cega.se.vkube.cloud

Varje slot har sen tre undermappar: config, html och logs.
I mappen config lägger man upp webbplatsspecifika inställningar, det kan tex vara inställningar för WordPress
I mappen html lägger man webbplatsens alla filer, denna mapp motsvarar mappen webroot som används på våra tidigare webbplatser som körs på windowsservrar
I mappen logs hamnar webbplatsens loggfiler

 

  • vkube, wordpress, ssh, sftp
  • 0 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret dig?

Relaterade artiklar

Ansluta med SSH mot vkube

Börja inne i kundzonen för tjänsten och under Administrators lägger du upp din publika nyckel....