Hur lägger man till en bild i signaturen via webbmailen

I webbmailen finns något som heter Dokument och där inne finns Documents. Dit kan du ladda upp filer, tex logga eller något annat. Antingen navigerar du dit eller så tar du bara och väljer Nytt --> Dokument, drar dit filen och klickar sen Ok.
  1. Sen går du till inställningarna vid "gubben" uppe till höger och väljer E-post --> Signatur.
  2. Skapa eller editera din signatur och ställ markören där du vill infoga bilden/loggan.
  3. Klicka sen på plus-tecknet (Infoga) och välj Bild.
  4. Markera alternativet Invändig och klicka sen på dokument/fil-symbolen och välj den bild som ska infogas. Om du vill kan du ange alternativ text som ska visas och om du vill ha ram runt bilden. Klicka sen på Ok.
  5. Klart

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

Synka kalender och kontakter

Normalläget då man kör IMAP är att bara epost synkas, men det kan ju finnas de som vill synka...

Administrera epostkonton

Via kundzonen och kontrollpanelen Epostkonton administreras från nya kontrollpanelen och dit...

Skapa sökmapp

Om man tex vill radera e-post som t.ex. är ett år gamla kan det vara omständligt att gå igenom...

Servern godkänner inte vidarebefordring

Ditt meddelande avvisades eftersom SMTP-servern (för utgående e-post) inte kunde identifiera dig...

Arkivera mail via webbmailen

Om man behöver rensa sitt konto, men endast använder webbmailen så är det inte lika lätt att...