Planerat underhåll Distansbackup (Planerade)
  • Prioritet - Medel
  • Gällande Server - Distansbackup
  • Vi ska uppgradera en filserverkomponent. Under tiden kommer tjänsten Distansbackup vara nedstängd.

  • Datum - 2019-02-28 10:00 - 2019-02-28 10:15
  • Senast Uppdaterad - 2019-02-27 17:28

Driftsstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
vkube-sth1 PHP Info