Uppgradering av kundzonen (Planerade)
  • Prioritet - Kritisk
  • Gällande System - Kundzonen
  • På lördag fm kommer kundzonen att uppdateras. Under tiden kommer ni inte att ha tillgång till den. Ni kan alltså inte lägga beställningar, betala fakturor, mm. Kundzonen kommer att vara otillgänglig under en timme ett två som mest. Om ni behöver support, så skicka mail till support@vildmarksdata.se.

  • Datum - 2019-05-25 07:30
  • Senast Uppdaterad - 2019-05-23 15:42

Driftsstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
se.vkube.cloud PHP Info