Det förekommer inga driftstörningar för närvarande