Planerat underhåll Distansbackup (programat)
  • Prioritat - Mitjà
  • Afectant Servidor - Distansbackup
  • Vi ska uppgradera en filserverkomponent. Under tiden kommer tjänsten Distansbackup vara nedstängd.

  • Data - 2019-02-28 10:00 - 2019-02-28 10:15
  • Última actualització - 2019-02-27 17:28

Estat del servidor

A sota hi ha una llista en temps real dels nostres servidors, on pot comprovar qualsevol problema conegut.

Server HTTP FTP POP3 Info de PHP Càrrega del servidor Hores d'Alta
vkube-sth1 Info de PHP