Uppgradering av webbhotell (Planerade)
  • Prioritet - Hög
  • Gällande Server - se.vkube.cloud
  • Vi gör en planerad uppdatering av vårt kluster. Det kan göra så att din webbplats under en kort stund (ca en minut) kan vara svår att nå.

  • Datum - 2019-12-12 05:00 - 2019-12-12 06:30
  • Senast Uppdaterad - 2019-12-11 13:06

Driftsstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTPS Serverbelastning Upptid
IceWarp
se.vkube.cloud