Det förekommer inga Öppna driftstörningar för närvarande