Hur man kör dataintegritetskontroll

Så här kör du en dataintegritetskontroll
  1. Logga in i din ACB- eller OBM-klient
  2. Gå in under Verktyg (Utilities)
  3. Välj Alla (All) i rullgardinsmenyn
  4. Kryssa i båda kryssrutorna (för info: se nedan)
  5. Klicka på Starta (Start)
  6. Vänta och se vad resultatet visar
    1. Om du får meddelande om skadade/felaktiga filer så svara Ja på frågan om att radera dem (de kan ändå inte användas) så att de raderas och utrymme kan frigöras.
Kör CRC-kontroll (Cyclic Redunancy Check) under dataintegritetskontroll
Klicka i denna för att kontrollera filintegriteten mot kontrollsumman som genererades under backupjobbet. Detta kontrollerar säkerhetskopierad data mellan servern och klientdatorn.

Rebuild index
Denna inställning finns bara i version 7.15.6.0 och senare.
Klicka i denna för att bygga nytt index för backupurvalet och samtidigt rensa temporära mappen.

  • 0 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret dig?

Relaterade artiklar

Uppdatering av distansbackupservern 20160901

Denna info har gått ut till kontaktpersonerna för de kunder som har distansbackupkonton,...

Macanvändare och distansbackup ACB

Om man kör DistansBackup på en Mac och byter dator och har problem med att ändra sitt backupset i...

Ta bort borttagen mapp från urvalet i Distansbackup

Om man har tagit backup av en mapp och sen tar bort den mappen på datorn så kan man inte längre...

Hitta kvota i kundzonen

Inne i kundzonen kan man se både hur mycket stor kvota man har på sitt konto och hur mycket som...

Distansbackupen avbröts, vad gör jag?

Det kan finnas flera orsaker till varför backup avbryts, men om det är "oförklarligt" och man...