New Password Rating: 0%
Tips för ett bra lösenord
Använd både stora och små bokstäver
Använd minst en symbol (# $ ! % & etc...)
Använd inte ord som finns i ordlistor
Organisations- eller personnummer (yyyymmdd-xxxx)
Jag tillåter att min partner kan logga in på mitt konto
Din partners id nummer

  avtalsvillkoren