Synka kalender och kontakter

Normalläget då man kör IMAP är att bara epost synkas, men det kan ju finnas de som vill synka annan data och hur gör man då??
Och idag är det kanske inte bara info man har på datorn som man vill synka, utan även via mobil enhet (telefon, surfplatta)

För alla tjänster nedan - kontakta oss för prisuppgift, tjänsterna kräver lite olika licenser som aktiveras per epostkonto.

Via Datorn
  • Om man vill använda Outlook och utnyttja allt som finns där så är ofta bästa lösningen att gå över till Exchange Online eller Office 365, se nedan för pris.
  • Det går också att använda andra klienter och synka mot vår mailserver, exempel:
  • IceWarp Outlook Sync - en applikation som möjliggör full synkronisering av Outlook (här laddar du ned den: https://mail.vildmarksdata.net/install/)
    • IceWarp Desktop Client - en fristående applikation. Laddas ned via länken ovan.
    • Annan fristående applikation, tex eM Client: http://www.emclient.com/

Via Mobilen

Här fungerar det bra att använda ActiveSync, då kan man välja vad man vill synka förutom epost: Kontakter, Kalender och Uppgifter

Vad kostar Office 365?
Det finns flera olika nivåer för Office 365, men alla epostkonton inom domänen måste flyttas dit. Pris och info finns på Microsoft Office 365 pris-sidan.
Pris och info om Exchange Online finns här: https://products.office.com/sv-se/exchange/compare-microsoft-exchange-online-plans.
I båda fallen ovan kan du kontakta oss för en skräddarsydd offert.

Vad är det för skillnad?
Läs mer i denna KB-artikel: http://kundzon.vildmarksdata.se/knowledgebase/87/ActiveSync-och-Outlook-Sync---vad-ar-skillnaden-mot-IMAP.html

Hjälpte svaret dig?

 Skriv ut denna artikeln

Läs även

Mina mail kommer inte fram till mottagaren - vad kan jag göra

Hur kan man felsöka om man skickat ett mail utan att få något slags felmeddelande och mottagaren...

Webbmailen har konstigt utseende

Webbmailen kan man använda på dator, surfplatta, mobiltelefon etc och de har alla olika storlek...

Administrera epostkonton

Via kundzonen och kontrollpanelen Epostkonton administreras från nya kontrollpanelen och dit...

Mailservern svarade med en okänd hälsning

Om du inte kan hämta eller skicka mail och får ett felmeddelande av typen ”Servern svarade med en...

Mottagadresser inte är godkända

Det beror på att du som skickar inte är autentiserad. Det felmeddelande du får är alltså lite...